För fastprisuppgifter till och från andra destinationer ber vi
dig kontakta beställningscentralen på 040-86000

Taxi Vellinge AB                  040-86000


Tariff När Kostnad Jämförspris
10Km som tar 15min

1 Måndag-Söndag
kl. 00.00-24.00
Grundavgift: 41 kr +
13,50 kr/km + 255 kr/tim
240 kr
2 Julafton,Juldagen,Annandagjul,
Nyårsafton,Nyårsdagen,Påskafton,
Påskdagen,Annandag påsk,
Mitsommarafton,Midsommardagen
Grundavgift: 51 kr +
16,20 kr/km + 345 kr/tim
299 kr
Begär alltid taxameterkvitto!
Storbilstaxa tillämpas vid körning med fler än fyra passagerare.
Stations-/terminalsavgift tillämpas.
Fasta priser tillämpas.
Skriftligt information finns hos föraren.