För fastprisuppgifter till och från andra destinationer ber vi
dig kontakta beställningscentralen på 040 - 86000

tel. 040 - 86 000

fax. 040 - 86 002